Novinky:

Výsledky súťaže o SUPER TRIEDU

Pozývame všetkých rodičov a zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka v školskom roku 2017/2018 na 0. triedne združenie rodičov, ktoré sa uskutoční:

28. júna 2017 o 16.00 hodine.


Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Poznávací zájazd Londýn 7. - 12. 6. 2017

19.06.2017

Aj v tomto školskom roku sa študenti 1. A, 1. B, 1. D a 1. E  triedy, spolu 50 žiakov a štyria vyučujúci zúčastnili poznávacieho zájazdu do Londýna. Do Veľkej Británie sme pricestovali v dopoludňajších hodinách a začali sme prehliadkou mestskej časti Greenwich s nultým poludníkom, Kráľovským observatóriom a Múzeom námorníctva, s výhľadom na Námornú akadémiu, Dockland…

Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO 2017

15.06.2017

Žiaci z Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice sa už niekoľko rokov zúčastňujú Medzinárodnej internetovej súťaže v rýchlostnom písaní na počítači INTERSTENO.   Kritéria na prihlásenie a vyhodnotenie poradia súťažiacich boli rozdelené do štyroch vekových kategórií:  deti (0 – 12 rokov) - 150 hrubých úderov - 1 % chýb, žiaci…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy

Slovník