AKTUÁLNE - VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Zoznam uchádzačov prijatých a zapísaných bez prijímacej skúšky

Zoznam uchádzačov prijatých na základe kritérií a pozvaných na zápis

Zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli kritériám prijímacích skúšok a neboli prijatí pre nedostatok miesta

Zoznam uchádzačov, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacích skúšok a neboli prijatí na štúdium

Zápisnica zo zasadnutia prijímacej komisie

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Štátna skúška v písaní na PC a korešpondencii 21. 04. 2017 - výsledky

18.05.2017

Dňa 21. apríla 2017 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie, ktorú každoročne organizujeme v spolupráci s Katedrou pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave. Na štátnej skúške sa zúčastnili žiaci 3. ročníka, 4. E a V. E triedy. Examinátorka štátnej skúšky: Mgr. Marta…

Regionálna súťaž Najlepší podnikateľský plán - 4. 5. 2017

18.05.2017

Dňa 4. mája 2017 sa konala regionálna súťaž stredných škôl - Najlepší podnikateľský plán, ktorú vyhlasuje Košický samosprávny kraj – odbor školstva a organizačne zabezpečuje Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice. Štatút súťaže Bližšie informácie a VÝSLEDKY SÚŤAŽE Fotogaléria - facebook

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy

Slovník