Aktuality

Vážení rodičia, absolventi a priatelia školy,

venujte nám 2 % dane. Pomôžete študentom aj škole (Vyhlásenie...).  Ď a k u j e m e.

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2019/2020: 

Študijné odbory v šk. roku 2019/2020

S Ú Ť A Ž - Nová webová stránka Obchodnej akadémie Watsonova 61, Košice

Výsledky prijímacích skúšok - študijný odbor: 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium 

Najlepší podnikateľský plán - regionálna súťaž

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

25.04.2019

Dňa 3. apríla 2019 sa na Základnej umeleckej škole na Bernolákovej ulici konalo regionálne kolo v prednese poézie a prózy. Školské kolo v kategórii poézia vyhrala: Lucia Jarošíková z I.D triedy a okrem diplomu a ceny získala aj možnosť reprezentovať našu školu medzi najlepšími recitátormi z celých Košíc. Jej interpretácia básne od Miroslava Válka bola vynikajúca a tešíme…

Deň zdravia

24.04.2019

Deň zdravia na Watsonke   Žiacka školská rada sa v utorok 16. 04. 2019  už po piaty krát zapojila do Svetového dňa zdravia usporiadaním rozličných športových súťaží v telocvični a rozdávaním ovocia, zeleniny žiakom i učiteľom našej školy.   V športových disciplínach ste mali možnosť vidieť…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy