Aktuality

Predlženie platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre budúci školský rok (2020/2021)

Prijímacie konanie: študijný odbor: 6317 M  obchodná akadémia vrátane systému duálneho vzdelávania

Zoznam uchádzačov prijatých na základe kritérií prijímacieho konania

Zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli kritériám prijímacieho konania, ale neboli prijatí z dôvodu, že sa neumiestnili do počtu prijatých uchádzačov stanovených zriaďovateľom

Prijímacie konanie: študijný odbor: 6330 K bankový pracovník:

Prijímacie konanie: študijný odbor  6317 M 74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium:

NOVÉ Kritériá prijatia na Obchodnú akadémiu:

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2020/2021 pre študijný odbor  6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium 

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2020/2021 pre štvorročné študijné odbory  6317 M  obchodná akadémia  a 6330 K bankový  pracovník

Bankový pracovník  - na Východe len na Watsonke

Maturanti pozor-VOŠ duálne štúdium so silnými partnermi:

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2020/2021 pre dennú formu štúdia v študijnom odbore  6310 Q financie vyššieho odborného štúdia

PRIHLÁŠKA na pomaturitné a nadstavbové štúdium na strednej škole 

Plagát - duálne vzdelávanie - silní partneri

Riaditeľstvo Obchodnej akadémie oznamuje, že vyučovanie bude od 30.03.2020 do  odvolania PRERUŠENÉ. 

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

V prípade neodkladného vybavenia žiadostí nás kontaktujte na e-mailovej adrese: .

Za porozumenie ďakujeme.

Študijné odbory pre školský rok 2020/2021              V školskom roku 2020/2021 otvárame študijný odbor :  6330 K bankový pracovník

Darujte svoje 2% dane z príjmu - Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole a oceniť aktivity Vašich detí 2% z dane! 

DUÁLNE VZDELÁVANIE U NÁS  -  Všeobecné základné informácie o duálnom vzdelávaní

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

EXPERT geniality show 2019

28.02.2020

28.11.2019 sa uskutočnil už 13. ročník celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show. Súťaž podporuje u žiakov logické myslenie a súťaživosť. Po zhodnotení výsledkov žiak získava pre seba spätnú väzbu o svojich vedomostiach a tiež motiváciu získavať ďalšie informácie a vzdelávať sa.   Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z 2 súťažných tém. Tém bolo spolu 6: 1.…

Knižný výpredaj

21.02.2020

Veľký knižný výpredaj  - Bux.sk !!! Milí čitatelia a používatelia našej školskej knižnice, dávame Vám do pozornosti  mimoriadnu  príležitosť kúpiť si knihy už od 1 € !!!   Akcia trvá do konca februára, t.j. do 29. februára 2020   alebo do vypredania zásob. Pri nákupe nad  25 €  si môžete vybrať…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy