Stáž žiakov v školskom roku 2018/2019 - Londýn/Dublin

Bližšie informácie

Prihláška pre študijný odbor 6317M obchodná akadémia

Prihláška pre študijný odbor 6317M74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

26.6.2018 - Úspechy OA Watsonovej vo vedomostnej súťaži o olympizme 2018

29.06.2018

Je dobrou tradíciou na našej „Watsonke“ každoročne sa zúčastňovať vedomostnej súťaže o olympizme, toho roku sa nám mimoriadne darilo o čom svedčia aj výsledky a postup na FINÁLE s družstvom....všetci, ktorí sú podčiarknutí sú žiakmi našej školy.       Do vedomostnej súťaže SOV o olympizme pre verejnosť sa zapojilo 183 ľudí, 64 z nich dosiahlo…

22. jún 2018 - Beh olympijského dňa

27.06.2018

Obchodná akadémia Watsonova 61, 04001 Košice Už tradičný Beh olympijského dňa sa opäť konal na ihrisku Obchodnej akadémie Watsonova 61 v Košiciach. Privítali sme hostí z Olympijského klubu Košice p. B. Andrejka a L. Mata, vedenie OA Watsonovej p. z. J. Bartu a p. z. R. Hritza. Po nástupe súťažiacich…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy

Slovník