Aktuality

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávny kraj                                  

Virtuálna prehliadka školy      Predstavenie predmetových komisií    Vzorové testy na prijímacie skúšky

Školský semafor v školskom roku 2021/2022 manuál       

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti       

Oznámenie o výnimke z karantény      

Písomné vyhlásenie návštevníka školy o bezpríznakovosti  

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste účtovník/účtovníčka školy

Elektronické odhlasovanie obedov

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Spolupráca s Policajným zborom SR v Košiciach

14.06.2021

Dňa 04. 06. 2021 sa v areáli našej školy uskutočnili preventívne a náborové aktivity Policajného zboru v Košiciach. Akcie sa zúčastnili triedy  3.A, 3.B a 4.D, pod vedením výchovnej a kariérovej poradkyne  RNDr. Jany Gregorkovej.  Aktivity viedla naša bývalá žiačka, teraz už npor. Ing. Emília GLOVČÍKOVÁ z oddelenia prevencie OR PZ v Košiciach. 

Hurá von s Plantnetom

21.05.2021

Tento školský rok 2020/2021 bola naša škola zapojená so medzinárodného environmentálneho projektu: " Hurá von s Plantnetom", ktorú pripravilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Bratislava v spolupráci s francúzskymi botanikmi. Aj napriek koronakríze sa naši vybraní žiaci z II.A a II.D triedy pod vedením p. profesorky RNDr. Jany Gregorkovej úspešne odprezentovali. Viac informácii nájdete v

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy