Aktuality

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávny kraj                                  

                                                                             Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

Virtuálna prehliadka školy      Predstavenie predmetových komisií    Vzorové testy na prijímacie skúšky

Pozývame všetkých rodičov a zákonných zástupcov žiakov na triedne združenie rodičov, ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2022 o 17:00 h online prostredníctvom platformy TEAMs

Zahraničná stáž Erasmus + 2022: podmienky účasti a prihláška

Školský semafor v školskom roku 2021/2022 manuál     

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti       

Oznámenie o výnimke z karantény      

Písomné vyhlásenie návštevníka školy o bezpríznakovosti  

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Elektronické odhlasovanie obedov

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Medzinárodná internetová súťaž ZAV-100

11.01.2022

V dvoch termínoch, 09. 12. a 11. 12. 2021, sa konala medzinárodná súťaž ZAV-100 - Minútovky s podporou svetovej federácie Intersteno. Celkom sa zúčastnilo 1 354 súťažiacich z 10 krajín. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – Žiaci a Juniori. Našu školu reprezentovali: 2. A – Daniel Draganovský, Veronika Hudáková 3. D – Zuzana Debnárová,…

Školské kolo Olympiády v ANJ, kategória 2A a 2B

07.12.2021

V piatok 19.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A (študenti 1.a 2.ročníka) a v kategórii 2B (študenti 3.a 4.ročníka). Vzhľadom k pandemickým opatreniam sa Olympiáda uskutočnila online formou prostredníctvom aplikácie Teams. Písomnú časť, ktorá obsahovala cvičenia z čítania s porozumením, gramatické a posluchové cvičenia, študenti…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy