Aktuality

Deň otvorených dverí 2020

Pozývame všetkých rodičov a zákonných zástupcov študentov na 3. triedne združenie rodičov, ktoré sa uskutoční:

21. januára 2020 o 17.00 hodine.

Konzultácie so všetkými vyučujúcimi: od 17.15 do 18.00 h.

DUÁLNE VZDELÁVANIE U NÁS

Základné informácie o duálnom vzdelávaní

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Ekonomická olympiáda

16.01.2020

V decembri 2019 sme sa zapojili do školského kola Ekonomickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 25 žiakov 4. a 5. ročníka. Z celého Slovenska sa zapojilo 6500 stredoškolákov. Ekonomická olympiáda sa zameriava na praktické otázky z ekonomického a finančného sveta. Rozvíja ekonomické znalosti študentov v oblastiach ako sú finančná gramotnosť, verejné…

Božie slovo na škole

18.12.2019

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA V septembri priblížila žiakom, ktorí navštevujú hodiny náboženstva ich  rovesníčka Kristína zo stavebnej priemyslovky VIDES, medzinárodnú misijnú organizáciu, ktorá vznikla  v Taliansku v r. 1987 na podnet mladých a Inštitútu FMA – sestier saleziánok. „Darovať trochu času“ z vlastného života pre službu druhým v priebehu roka je výzvou mládežníckeho dobrovoľníctva. Príprava na misiu je organizovaná: …

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy