Aktuality

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávny kraj                                  

Virtuálna prehliadka školy      Predstavenie predmetových komisií    Vzorové testy na prijímacie skúšky

Školský semafor v školskom roku 2021/2022 manuál       

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti       

Oznámenie o výnimke z karantény      

Písomné vyhlásenie návštevníka školy o bezpríznakovosti  

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Elektronické odhlasovanie obedov

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Online Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava 2021

29.11.2021

V dňoch 15.  - 16.11 sa uskutočnil Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava 2021, ktorý  sa mal pôvodne konať v Kia vzdelávacom centre v Gbeľanoch pri Žiline. Vzhľadom na vážnu epidemiologickú situáciu sa nakoniec veľtrh uskutočnil online cez platformu MS Teams, kde sa súťažiaci vedeli pripojiť pohodlne z priestorov domova alebo svojich škôl.…

Best in English

29.11.2021

Študenti  VD.,V.E, IV.D a IV.E triedy sa  zúčastnili online medzinárodného testovania  “Best in  English“.  Úlohy boli vypracované  spôsobom  A2- C1 vzostupným spôsobom, obsahovali testovanie všetkých jazykových kompetencií a súčasťou boli aj krátke autentické videofilmy. Organizátorom súťaže je Inštitút pre rozvoj kompetencií, nezisková organizácia Bestinenglish.org, the Institute for Competencies Development and the Czech-US…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy