Aktuality

Oznámenie o voľných pracovných miestach:        

Učiteľ/ka telesnej a športovej výchovy

Kuchárka v školskej jedálni

Virtuálna prehliadka školy                                       Predstavenie predmetových komisii:  SPV , CUJ, BS, MAT, TSV, EKO, UCT, SIP    

Prijímacie konanie

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium - OA                                                                       Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium OA- bilingválne štúdium

EURÓPSKY OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE 2022 BANSKÁ BYSTRICA

Vylepšené učebne informatiky a spoločenská miestnosť

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávny kraj           

                                                                                                                                            

                                                                             Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

 Školský semafor v školskom roku 2021/2022 manuál     

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti       

Oznámenie o výnimke z karantény      

Písomné vyhlásenie návštevníka školy o bezpríznakovosti  

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Elektronické odhlasovanie obedov

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Návšteva TU a UPJŠ

10.06.2022

Žiaci tretích ročníkov bilingválneho štúdia sa počas maturitného týždňa mali možnosť osobne presvedčiť aké to je študovať na vysokej škole. Žiaci III.D a III.E navštívili Technickú univerzitu v Košiciach a žiaci III.D taktiež Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, konkrétne Katedru anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty. Univerzity organizovali pre stredoškolákov dni otvorených dverí. Pri propagácii každej…

Internet a sociálne médiá - prednáška a workshop pre IV. a V. ročník BS

14.04.2022

Dňa 12. 04. 2022 sa žiaci IV. a V. ročníka bilingválneho štúdia zúčastnili prezentácií a workshopov so študentmi Internetového inštitútu na Oxfordskej univerzite. Po krátkom predstavení sa, podali krátky opis univerzity, ich skúsenosti, ako funguje  študentský život, ako prebiehajú skúšky a povinný dresscode na skúškach. Opis školy zakončili mimoškolskými aktivitami, ktorých sa…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy