Best in English

29.11.2021

Študenti  VD.,V.E, IV.D a IV.E triedy sa  zúčastnili online medzinárodného testovania  “Best in  English“.  Úlohy boli vypracované  spôsobom  A2- C1 vzostupným spôsobom, obsahovali testovanie všetkých jazykových kompetencií a súčasťou boli aj krátke autentické videofilmy.

Organizátorom súťaže je Inštitút pre rozvoj kompetencií, nezisková organizácia Bestinenglish.org, the Institute for Competencies Development and the Czech-US agency, so sídlom v Českej republike. Hlavným cieľom je motivovať študentov k vyšším a kvalitnejším jazykovým kompetenciám a dať im možnosť porovnať sa so študentmi stredných škôl na celom svete. Za jazykovú a obsahovú správnosť testu zodpovedajú zostavovatelia testu - International House Prague Language School.

  • Do súťaže sa zapojilo cca 18 000 študentov
  • 600 stredných škôl z 30 krajín

Oficiálne výsledky umiestnenia jednotlivých škôl a jednotlivcov budú zverejnené na stránke: www.test.2021.bestinenglish.org.

Organizačný tím za našu školu tvorili: PhDr. Darina Kováčová, Mgr. Edita Madžarová, Mgr. Simona Albertová, Mr. Lýdia Desiatniková. O nerušený priebeh sa starali Ing. Lívia Nicholsonová a Mgr. Mikuláš Lukáč PhD. Technické zázemie, prípravu a kontrolu  počítačov a učební zabezpečila Ing. Eva Kitová.

 

Identifikačný kód školy :  663283G4; naše maximálne skóre: 108/125 bodov

Percentuálne výsledky v jednotlivých triedach boli nasledovné:

V.D- 59,5%, V. E- 70,4%  IV. D- 54%,  IV.E – 53%

Najlepšie individuálne výsledky dosiahli študenti:

Piaty ročník

P. č.

Priezvisko a meno

Trieda

Skóre

Štvrtý ročník

P. č.

Priezvisko a meno

Trieda

Skóre

1.

Bradová Natália

V. E

108/86 %

1.

Idesová Marianna

IV. E

107/85 %

2.

Figmigová Nikola

V. E

107/85 %

2.

Gombošová Simona

IV.D

103,5/83 %

3.

Barobin Adam

V. E

100,5/80 %

3.

Kacvinský Branislav

IV. E

102,5/82 %

4.

Spišáková Tamara

V. E

100,5/80 %

4.

Gajdoš Radoslav

IV. D

98,5/75 %

 

Súťažilo sa  v učebniach : IT1, INF1, ADK3, ADK4. Žiaci V. D a IV. E triedy kvôli karanténnym opatreniam súťažili z domu.

Najlepší študenti budú ocenení knižnými odmenami po návrate na prezenčné vyučovanie.     

 

PhDr. D. Kováčová a PK BS