Jesenné workshopy na Watsonke

10.10.2018

Jesenné workshopy na Watsonke

 

V tomto roku na našej škole zažívame „horúcu“ jeseň. Okrem rozbehu nového školského roka, dvojtýždňovej odbornej praxe našich štvrtákov, resp. piatakov sme pre našich študentov pripravili prednášky, resp. workshopy ktoré by mali našim žiakom rozširovať obzory v odbornom vzdelávaní. Hlavným cieľom týchto aktivít je, priblížiť našim žiakom reálny život, uľahčiť vstup do praxe a pripraviť  ich na úskalia, ktoré na nich čakajú po opustení brán našej školy .

V poslednom období absolvovali naši žiaci nasledovné aktivity smerujúce k tomuto cieľu:

  1. Workshop „Profesia days“ – dňa 21.09.2018 sa uskutočnila prednáška na tému príprava na pracovný pohovor a spracovanie životopisu. Zúčastnili sa jej žiaci IV. A, IV. B a IV. C triedy. Lektormi boli zástupcovia našej partnerskej firmy VSE, z odboru personálneho rozvoja Marta Boršovská a Róbert Richter. 
  2. Stretnutie s poslancom NR SR– dňa 04.10.2018 navštívil našu školu poslanec NR SR Branislav Gröhling. Ten sa stretol so žiakmi II. A. II. B a II. E triedy pri téme „Čo po škole?“.  Súčasťou návštevy pána poslanca NR SR,  ktorý je členom výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport bola diskusia s vedením školy o aktuálnych problémoch našej školy a školstva v SR.
  3. „This is 21: Priprav sa na 21. storočie“ – dňa 05.10.2018 sme privítali na škole pána Mareka Lavčáka, zakladateľa jedinečného priestoru Eastcubator pre podporu startupov, inovácií a talentov. Prednášky sa zúčastnili žiaci III. B, III. C a III. E triedy a vypočuli si osobný príbeh lídra - Mareka a absolvovali rýchlokurz zručností dôležitých pre profesionálny úspech v živote. Aktivitu pripravila pre 50 vybraných škôl v SR Nadácia Pontis.

 

Ďakujeme našim hosťom, že si našli čas, a obohatili vyučovanie na našej škole o množstvo kreatívnych, inovatívnych a praktických návodov, myšlienok a nápadov, ktoré určite prispejú k rozšíreniu vedomostí a zručností našich žiakov a uľahčia im rozhodovanie v ich ďalšom odbornom i pracovnom živote.

 

                                                                             Ing. Richard Hritz