Medzinárodná internetová súťaž ZAV-100

11.01.2022

V dvoch termínoch, 09. 12. a 11. 12. 2021, sa konala medzinárodná súťaž ZAV-100 - Minútovky s podporou svetovej federácie Intersteno. Celkom sa zúčastnilo 1 354 súťažiacich z 10 krajín. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – Žiaci a Juniori. Našu školu reprezentovali:

2. A – Daniel Draganovský, Veronika Hudáková

3. D – Zuzana Debnárová, Adriána Bernárová, Sára Vlčeková, Šimon Stefán, Emma Kišková

3. E – Laura Hudáková, Viktória Georgieva

V kategórii Žiaci sa najlepšie umiestnila Emma Kišková (3. D) 62. miesto a v kategórii Juniori Zuzana Debnárová (3. D) 106. miesto.

 

Ďakujem všetkým žiakom za dôstojnú reprezentáciu našej školy v predvianočnom súťažnom súperení.

 

Ing. Milena Valentíková

PK SIP