Školské kolo Olympiády ľudských práv - 13. 12. 2017

22.12.2017

Dňa 13. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Zúčastnilo sa ho 10 žiakov.

  Organizátori:

  • Mgr. Miriama Benková Šimonová – príprava materiálov                                           
  • Mgr. Jana Andrejčiková    
  • Mgr. Alena Koltášová

Výsledky:

  1. Miriam Dubravčáková - III. C
  2. Gabriela Verebová - II. E
  3. Viktória Liptáková - III. E
  4. Katarína Janovská - II. B
  5. Viktória Maruchničová - II. E
  6. Klára Jančovičová - II. B
  7. Timea Frindtová - II. E, Bianka Štefánová - II. E

9. Stela Duždová - II. B

10. Sofia Suchardová - II. B

 

Na krajské kolo postúpila Miriam Dubravčáková III. C.

Ako náhradníčka Gabriela Verebová II. E.