Olympiáda v anglickom jazyku - kategória 2C1 a 2C2

14.12.2015

Dňa 11. decembra 2015 sa konala Olympiáda v anglickom jazyku v kategórii 2C1 a 2C2 určená pre žiakov bilingválneho štúdia.

Zadania pre písomné testovanie, roleplay a opis obrázkov pre obe kategórie pripravili Mgr. Madžarová, Mgr. Berková a Mgr. Danková.

 V komisii pre roleplay a story telling  boli : Mgr. Madžarová, Mgr. Berková a Mgr. Bhutani Ravi Kant

 

Súťažiaci v oboch kategóriách preukázali veľmi dobré jazykové znalosti, pohotovo a kreatívne reagovali na vizuálny podnet a tvorivo pristupovali aj k dialógu na zadanú tému, rozhovor viedli so zahraničným lektorom.

 

Výsledky:

kategória 2C1

  1. miesto - Fabián Demko - V.E
  2. miesto - Miriam Šoltésová - IV.E
  3. miesto - Veronika Rusinková - IV.E

kategória 2C2

  1. miesto - Patrícia Sajková - II.D
  2. miesto - Michael Klitou - II. E                                         

Za invenčný prístup bol ocenený knihou Alexander Maďarič z I E triedy.

 Víťazi boli ocenení diplomami vo svojej kategórii a obdržali klasickú anglickú beletriu.

Víťaz kategórie 2C1 postupuje do regionálneho kola a víťazka kategórie 2C2 do obvodného kola Olympiády.

Organizačnému výboru ďakujeme a víťazom blahoželáme.

PhDr. Darina Kováčová

fotogaléria ← klik