Školské kolo Olympiády v ANJ, kategória 2A a 2B

07.12.2021

V piatok 19.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A (študenti 1.a 2.ročníka) a v kategórii 2B (študenti 3.a 4.ročníka). Vzhľadom k pandemickým opatreniam sa Olympiáda uskutočnila online formou prostredníctvom aplikácie Teams. Písomnú časť, ktorá obsahovala cvičenia z čítania s porozumením, gramatické a posluchové cvičenia, študenti začali postupne vypracúvať o 8.00 h. Ústna časť, ktorá začala o 10.30 h. pozostávala z popisu obrázka a z dialógu súťažiaceho s komisiou.

Na Olympiáde sa zúčastnilo 12 študentov. Písomnú časť súťaže pripravili a celú Olympiádu zorganizovali Mgr. Andrea Demská a Mgr. Jaroslav Lipták, ktorí boli aj súčasťou skúšobnej komisie. Výsledky súťaže sú nasledovné:

Kategória 2A:

1.miesto - Kristína Mullerová 1.C trieda

2.miesto - Zuzana Labancová 2.C trieda

3.miesto – Alexandra Semivanová 1.C trieda

Kategória 2B:

1.miesto – Samuel Kuchár 3.A trieda

2.miesto – Patrícia Futičová 4.B trieda 3

.miesto – Miroslava Gerová 3.C trieda

Víťazi v oboch kategóriách postupujú do okresného kola. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Jaroslav Lipták