Školské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC - 12. 12. 2017

22.12.2017

Školské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC sa uskutočnilo v utorok 12. 12. 2017.

 

Súťaž organizačne zabezpečili Ing. Mihoková, Ing. Valentíková a Ing. Alexandra Dorčáková.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil zástupca riaditeľa školy Ing. Hritz, ktorý súťaž otvoril a poprial účastníkom veľa kvalitných výkonov.

1. súťažná disciplína: Písanie na PC

  1. miesto - Richard Koronczi - IV. B
  2. miesto - Adam Nemčík - II. C
  3. miesto - Daniel Kalafus - IV. C
  4. miesto - Dávid Tronka - III. A
  5. miesto - Marek Tóth - IV. D
  6. miesto - Viktória Madrugová - IV. B

V súťažnej disciplíne súťažilo 9 žiakov, z ktorých 6 splnilo súťažné podmienky.

 

2. súťažná disciplína: Úprava text na PC

  1. miesto - Marek Tóth - IV. D

V súťažnej disciplíne súťažil 1 žiak, ktorý splnil súťažné podmienky.

3. súťažná disciplína: Wordprocessing

1. miesto - Viera Sarnovská                 II. A             76,56 %

2. miesto - Barbora Grekčová              II. A             66,99 %

3. miesto - Andrea Hirschová               II. B             66,51 %

4. miesto - Patrícia Pástorová              II. A             57,42 %

5. miesto - Natália Dušalová                II. A             56,94 %

 

Súťažiaci, ktorým sa darilo, si zabezpečili postup na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční opäť na našej škole vo februári 2017. Gratulujeme a držíme im palce.