The Project Competition 2022

30.06.2022

Žiaci I.E triedy druhej skupiny sa v rámci hodín Obchodnej angličtiny zapojili do medzinárodnej projektovej súťaže The Project Competition 2022 organizovanej vydavateľstvom Oxford University Press. Za ich niekoľkomesačnú aktívnu a inovatívnu projektovú prácu im organizátori súťaže udelili certifikáty účasti, ktoré im boli odovzdané pri príležitosti slávnostnej rozlúčky so školským rokom 2021/2022.

Mgr. L. Desiatniková, PhD.