Cvičné firmy


V školskom roku 2021/2022 sú na našej škole založené tieto cvičné firmy:

Názov cvičnej firmy Odborné vedenie Trieda

Voňka, s. r. o.

Ing. Richard Hritz

III. B

ALVE, s. r. o.

Ing. Richard Hritz

IV. A

ČoKafé, s. r. o.

Ing. Richard Hritz

V. D

ALL IN WAFFLE, s. r. o.

Ing. Darina Lippaiová

III. A

IRE styled, s. r. o.

Ing. Darina Lippaiová

IV. B

In-Energy, spol. s r. o.

Ing. Peter Országh

IV. D

Minit, s. r. o.

Ing. Peter Országh

V. E

CRAFFEE, s. r. o.

Ing. Eunika Dutková

IV. E

CASSIA, s. r. o.

Ing. Eunika Dutková

III. C


Vyhodnotenie 14. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

Vyhodnotenie 13. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

Vyhodnotenie 12. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

Vyhodnotenie 11. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach