Promo akcia v Metre - 14. 11. 2015


Dňa 14. 11. 2015 sa vybraní študenti IV. E triedy zúčastnili Promo akcie pre zlatých a strieborných klientov spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o., kde prezentovali zdravé nápoje cvičnej firmy BON JUS, s.r.o..

Posilnili sme tak spoluprácu so spoločnosťou, ktorá je zároveň sponzorom cvičnej firmy BON JUS, s.r.o. v poskytovaní zásob čerstvej zeleniny a ovocia.