Preukaz študenta ISIC a preukaz učiteľa ITIC


Možnosť zakúpiť si známku ISIC pre školský rok 2017/2018 už teraz a zapojiť sa do súťaže (VIDEO)

Pre držiteľov ISIC preukazov: 

Pre rodičov našich študentov, ktorí sú držiteľmi preukazov ISIC odporúčame do pozornosti:

 "DOTAZNÍK" 

(vyjadrite svoj názor k poskytovaným zľavám ku preukazu. Dotazník slúži na zistenie názoru rodičov, aké ďalšie zľavy by uvítali ku preukazu. Vyjadrite svoj názor k poskytovaným zľavám a pomôžte tak rozšíriť sieť poskytovateľov, vďaka čomu môžete ušetriť viac peňazí.) 

Základné informácie:

Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole. Preukazy vydáva od roku 1949 medzinárodná organizácia ISTC (International Student Travel Confederation) pod záštitou UNESCO.

ISIC = International Student Identity Card 

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa. Preukaz vydáva svetová organizácia ISIC Association pod záštitou UNESCO.
S preukazom ITIC sa môžete stať súčasťou celosvetovej komunity učiteľov, ktorí využívajú množstvo zliav a výhod. Od roku 1984, keď bol prvýkrát vydaný, sa jeho distribúcia rozšírila do viac než 40 krajín na celom svete .

Ak mate záujm o výdanie nového preukazu žiaka/zamestnanca siahnite si Súhlas so spracovaním osobných údajov a Žiadosť o vydanie Preukazu žiaka/zamestnanca. Vyplnené tlačiva odovzdajte na sekretariáte školy - Lucia Tarhaničová - sekretárka riaditeľa školy.

V prípade straty alebo zničenia preukazu:

  1. stiahnite si žiadosť o vydanie duplikátu a vyplňte ju,
  2. na sekretariáte školy uhradíte poplatok za vystavenie duplikátu karty - Lucia Tarhaničová - sekretárka riaditeľa školy,
  3. vyplnenú žiadosť s potvrdením o zaplatení prineste a odovzdajte v ŠVL - Ing. Eva Kitová.

KDE SA DÁ PREUKAZ ŽIAKA ISIC/EURO<26 VYUŽIŤ?

  1. Zľavy a výhody na Slovensku
  2. Zľavy a výhody v zahraničí - 130 krajín sveta
  3. Zľavy a výhody v medzinárodnej sieti zliav EURO<26

Predženie platnosti čipov Preukazov ISIC/EURO26

Na konci každého školského roka je potrebné predĺžiť platnosť čipov Preukazov ISIC/EURO26 na ďalší školský rok pre potreby dopravcov (MHD, SAD, ZSSK).

Žiaľ nie všetci žiaci tak urobili. Žiaci, ktorí si nepredĺžili platnosť čipu môžu pri cestovaní dostať pokutu.

Tí žiaci, ktorí si na preukaze nepredĺžili platnosť čipu môžu tak urobiť:

  • na školskom termináli - cez svojho triedneho učiteľa:
  • alebo na termináli v:

CKM 2000 Travel

Hlavná 58

Košice

v čase: 10.00 – 18.00

Žiaci, ktorí by si chceli skontrolovať platnosť čipu, môžu tak urobiť vyššie uvedeným spôsobom, ako pri predĺžení platnosti.

Platnosť preukazu, ktorý je predĺžený na školský rok 2016/2017 je:

  • do 31. 8. 2017 pre potreby školy a dopravy (MHD a SAD)

  • do 30. 06. 2017 pre potreby Železničnej dopravy (ZSSK)

Inštrukcie k používaniu Preukazu ISIC/EURO26 v školskom roku 2018/19

1.      Na preukaz je potrebné nalepiť fotografiu s použitím priloženej fólie. Bez fotografie je preukaz neplatný.

2.      Pre využívanie zliav ISIC a EURO<26 v obchodoch, kinách, Orange, kúpaliskách, e-shopoch, na cestovanie, poistenie, na zľavy ISIC a EURO<26 v zahraničí  je preukaz platný hneď od                          obdržania, až do doby vyznačenej na preukaze, napr. 09/2019.

         V ďalšom roku sa platnosť preukazu predlžuje kúpou a nalepením známky 09/2020.

         Viac na: www.studentskypreukaz.sk

 3.     V SAD sa karta aktivuje prvým nabitím kreditu u šoféra autobusu alebo na predajnom mieste dopravcu.

 4.     V MHD (na predajnom mieste alebo cez internet) si žiak môže na preukaz kúpiť mesačník, alebo nahrať kredit.

 5.     Pre použitie na bezplatnú vlakovú dopravu je potrebné, aby žiak s preukazom ISIC/EURO26  išiel po 1.9.2018 na železničnú stanicu a preukaz si zaregistroval. Pre registráciu je potrebný                        preukaz totožnosti, registrácia je zdarma. Registráciou žiak získa  papierový preukaz zákazníka. Pri cestovaní používa už iba svoj preukaz ISIC/EURO<26 – najprv si kúpcestovný lístok na                      bezplatnú dopravu za 0 € a vo vlaku ukáže revízorovi lístok a svoj preukaz ISIC/EURO<26. (papierový preukaz od železníc už nemusí nosiť).

Viac na:  www.transcard.sk