Študijné odbory v školskom roku 2020/2021:


6317 M obchodná akadémia, denné štvorročné štúdium

6317 M obchodná akadémia - duálne vzdelávanie, denné štvorročné štúdium

6330 K bankový pracovník - duálne vzdelávanie, denné štvorročné štúdium

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium, denné päťročné štúdium


Vyššie odborné štúdium 6310 Q financie


Denné trojročné pomaturitné štúdium pre absolventov stredných škôl

Informácia o štúdiu

Prihláška na štúdium

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2019/2020

Základné údaje o štúdiuZákladné


Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vzor

Etický kódex - Obchodná akadémia

Informácie pre študentov školy:

               Maturita 2020  

  1. legislatíva
  2. organizačné pokyny
  3. pokyny a informácie pre žiakov
  4. VIDEO o maturite
       Všetko o maturite na NUCEM

Informácie pre maturantov:

Súťaže pre študentov školy v školskom roku 2019/2020:

Informácie pre všetkých (študenti, učitelia, verejnosť...)Verejné obstarávanie

2018

2017

2016

2015

2012

2011