Študijné odbory v školskom roku 2022/2023:


6317 M obchodná akadémia, denné štvorročné štúdium

6317 M obchodná akadémia - duálne vzdelávanie, denné štvorročné štúdium

6330 K bankový pracovník - duálne vzdelávanie, denné štvorročné štúdium

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium, denné päťročné štúdium


Vyššie odborné štúdium 6310 Q financie


Denné trojročné pomaturitné štúdium pre absolventov stredných škôl

Informácia o štúdiu

Prihláška na štúdium

Základné údaje o štúdiu


Oznam pre stravníkov školskej jedálne na školský rok 2022/2023Základné


Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vzor

Etický kódex - Obchodná akadémia

Informácie pre študentov školy:

              

Informácie pre maturantov:

Súťaže pre študentov školy v školskom roku 2019/2020:

Informácie pre všetkých (študenti, učitelia, verejnosť...)


2018

2017

2016

2015

2012

2011