Maturita 2021


 Pokyny a informácie pre žiakov

Aktuálna informácia: 

Rozhodnutie  o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

  1. legislatíva
  2. organizačné pokyny
  3. pokyny a informácie pre žiakov

         VIDEÁ o maturite:

         Ako funguje maturitná skúška? (https://vimeo.com/389542395)

         Ako sa hodnotí externá časť maturity? (https://vimeo.com/389568646)

         Ako prebieha maturitná skúška?  (https://vimeo.com/392086164)

       Všetko o maturite na NUCEM


Študijné odbory v školskom roku 2021/2022:


6317 M obchodná akadémia, denné štvorročné štúdium

6317 M obchodná akadémia - duálne vzdelávanie, denné štvorročné štúdium

6330 K bankový pracovník - duálne vzdelávanie, denné štvorročné štúdium

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium, denné päťročné štúdium


Vyššie odborné štúdium 6310 Q financie


Denné trojročné pomaturitné štúdium pre absolventov stredných škôl

Informácia o štúdiu

Prihláška na štúdium

Základné údaje o štúdiu


Oznam pre stravníkov školskej jedálne na školský rok 2021/2022Základné


Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vzor

Etický kódex - Obchodná akadémia

Informácie pre študentov školy:

              

Informácie pre maturantov:

Súťaže pre študentov školy v školskom roku 2019/2020:

Informácie pre všetkých (študenti, učitelia, verejnosť...)2018

2017

2016

2015

2012

2011