Rada školy


Zloženie rady školy pri Obchodnej akadémii, Watsonova 61, Košice  

od 08. 12. 2020

 

P.č.

Meno a priezvisko

Zvolený / delegovaný

1.

Mgr. Klára Opršalová

Pedagogický zamestnanec – predseda RŠ

2.

RNDr. Elena Kravcová

Pedagogický zamestnanec – podpredseda RŠ

3.

Gabriel Černota

Nepedagogický zamestnanec

4.

Melinda Pavlíková

Zástupca rodičov

5.

PhDr. Matúš Háber

Zástupca rodičov

6.

Ing. Miloš Barcal

Zástupca rodičov

7.

Viliam Baran

Zástupca žiakov

8.

Ing. Jaroslav Polaček

Delegovaný poslanec zastupiteľstva KSK

9.

doc. RNDr. Peter Solár, PhD.

Delegovaný poslanec zastupiteľstva KSK

10.

Ing. Ľudmila Magušková

Delegovaný zástupca  KSK – Slovenská sporiteľňa, a.s.

11.

JUDr. Jarmila Zvarová

Delegovaný zástupca  KSK – vedúca právneho     a personálneho oddelenia, poverená riadením     kancelárie predsedu KSK