Rada školy


Členovia Rady školy pri Obchodnej akadémii Watsonova 61 Košice

(od 2. 10. 2018)

 1. Mgr. Jana ANDREJČIKOVÁ – predseda RŠ – volený zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Ing. Andra VALUŠOVÁ - podpredseda RŠ – volený zástupca  rodičov
 3. RNDr. Mária JAVNICKÁtajomník - volený zástupca pedagogických zamestnancov
 4. Gabriel ČERNOTA – volený zástupca ostatných zamestnancov
 5. Ľudmila REICHEROVÁ  volený zástupca rodičov
 6. Mgr. Jana JARUŠINSKÁ  delegovaný zástupca zriaďovateľa
 7. Ing. Ľudmila MAGUŠKOVÁ – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 8. Ernest SELIGA – delegovaný zástupca žiakov
 9. Doc. RNDr. Peter SOLÁR, PhD. - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 10. Ing. Jaroslav POLAČEK -  delegovaný zástupca zriaďovateľa 
 11. Ing. Miloš BARCAL- volený zástupca rodičov