Aktuality

OZNAM 

Dňa 27.09.2022 sa uskutočnili doplňujúce voľby jedného zástupcu rodičov do Rady školy. Na základe výsledkov volieb sa členom Rady školy zástupcov rodičov stala: Ing. Lýdia Mikulová. 

Virtuálna prehliadka školy         

Predstavenie predmetových komisii:  SPV , CUJ, BS, MAT, TSV, EKO, UCT, SIP    

Vylepšené učebne informatiky a spoločenská miestnosť

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávny kraj           

                                                                                                                                            

                                                                             Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

 ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM    

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti       

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Prihláška na stravovanie v školskom roku 2022/2023

Elektronické odhlasovanie obedov

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Európsky deň jazykov

28.09.2022

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková…

Biela pastelka

27.09.2022

Dňa 23.09.22 sa študenti našej školy zúčastnili ako dobrovoľníci verejnej zbierky Biela pastelka. Do ulíc sa vybrali s dobrou náladou a namotivovaní pomôcť tým, ktorí to potrebujú – slabozrakým a nevidiacim. Dobrovoľníci zdvorilo žiadali o pomoc okoloidúcich ľudí, ktorí s nadšením a túžbou pomôcť, prispievali rôznymi finančnými čiastkami. Nálada v uliciach…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy