Aktuality

Kritéria prijímacieho konania 

Virtuálna prehliadka školy         

Predstavenie predmetových komisii:  SPV , CUJ, BS, MAT, TSV, EKO, UCT, SIP    

Vylepšené učebne informatiky a spoločenská miestnosť

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávny kraj           

                                                                                                                                            

                                                                             Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

 ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM    

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti       

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Prihláška na stravovanie v školskom roku 2022/2023

Elektronické odhlasovanie obedov

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Best in English – Medzinárodná súťaž z anglického jazyka - 30. 11. 2022

02.12.2022

Žiaci V.D., V.E,  IV.D a IV.E triedy  a vybraní žiaci 3. a 2.ročníkov BS sa  zúčastnili  medzinárodného testovania  “Best in  English“.  Úlohy boli vypracované  spôsobom  A2- C1 vzostupným spôsobom, obsahovali testovanie všetkých jazykových kompetencií a súčasťou boli aj krátke autentické videofilmy. Organizátorom súťaže je Inštitút pre rozvoj kompetencií, nezisková organizácia Bestinenglish.org, The Institute for…

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2022/2023

29.11.2022

Opäť sme sa po dvoch dlhých rokoch dištančnej olympiády mohli tešiť na prezenčnú olympiádu, ktorú pre našich najtalentovanejších žiakov pripravili Mgr. Lukáš Vaško a Mgr. Klára Opršalová. Žiaci súťažili v školskom kole dňa 28.11.2022. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 2A a 2B. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 10 žiakov spomedzi…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy