Aktuality

Prijímacie konanie

Výsledky prijímacieho konania pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia

Výsledky prijímacieho konania pre študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium

Prijímacie konanie na školský rok 2022/2023                                        Usmernenie k prijímaciemu konaniu

Určenie počtu žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023

Študijný odbor 6317 M obchodná akadémia              Študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia

                                                                                 - bilingválne štúdium

Kritéria prijímacieho konania - OA                                                           Kritéria prijímacieho konania - OA - bilingválne štúdium

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium - OA                                                                       Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium OA- bilingválne štúdium

 

Virtuálna prehliadka školy                                       Predstavenie predmetových komisii:  SPV , CUJ, BS, MAT, TSV, EKO, UCT, SIP    

Vzorové testy na prijímacie skúšky: 

Prijímacia skúška z matematiky do 1. ročníka štvorročného štúdia  Prijímacia skúška z matematiky do 1. ročníka bilingválneho štúdia

slovenský jazyk a literatúra                                                                                  anglický jazyk - bilingválne štúdium

DEŇ NARCISOV-výsledky zbierky

EURÓPSKY OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE 2022 BANSKÁ BYSTRICA

Vylepšené učebne informatiky a spoločenská miestnosť

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávny kraj           

                                                                                                                                            

                                                                             Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

 Školský semafor v školskom roku 2021/2022 manuál     

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti       

Oznámenie o výnimke z karantény      

Písomné vyhlásenie návštevníka školy o bezpríznakovosti  

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Elektronické odhlasovanie obedov

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Internet a sociálne médiá - prednáška a workshop pre IV. a V. ročník BS

14.04.2022

Dňa 12. 04. 2022 sa žiaci IV. a V. ročníka bilingválneho štúdia zúčastnili prezentácií a workshopov so študentmi Internetového inštitútu na Oxfordskej univerzite. Po krátkom predstavení sa, podali krátky opis univerzity, ich skúsenosti, ako funguje  študentský život, ako prebiehajú skúšky a povinný dresscode na skúškach. Opis školy zakončili mimoškolskými aktivitami, ktorých sa…

Projekt PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

13.04.2022

V pondelok 11.4.2022 sme na našej škole hlasovali o víťazov projektov Participatívny rozpočet „Naša škola je naša!“. O hlasy študentov sa celkovo uchádzalo 7 projektov, ktoré mohli žiadať o maximálne 500 eur: Projekt - Altánok pre oddych Projekt Altánok pre oddych sme pripravili na princípe toho, aby študenti a študentky našej školy mohli tráviť…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy