Aktuality

Pozývame všetkých rodičov a zákonných zástupcov budúcich prvákov na 0. rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční:

                                                   26. júna 2019 o 16:00 h

Nová forma štúdia:

trojročné vyššie odborné štúdium študijného odboru 6310 Q financie

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

London-Salisbury- Bath-Stonehenge-Hastings-Brighton

18.06.2019

London-Salisbury- Bath-Stonehenge-Hastings-Brighton

Matematický klokan

28.05.2019

Matematický klokan

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy