EXPERT geniality show 2019

28.02.2020

28.11.2019 sa uskutočnil už 13. ročník celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show.

Súťaž podporuje u žiakov logické myslenie a súťaživosť. Po zhodnotení výsledkov žiak získava pre seba spätnú väzbu o svojich vedomostiach a tiež motiváciu získavať ďalšie informácie a vzdelávať sa.  

Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z 2 súťažných tém. Tém bolo spolu 6:

1. Od Dunaja k Tatrám – slovenské dejiny, umenie, šport, geografia, aktuality, slávni Slováci,

2. Mozgolamy – logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, pojmové myslenie,

3. Svetobežník – fyzická geografia, humánna geografia,

4. Tajomstvá prírody – biológia, fyzika, astronómia, chémia,

5.  Do you speak English? – čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie,

6.  Góly, body sekundy – história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci,

 

Štvrtina najlepších v každom tematickom rebríčku dostala titul EXPERT na tému. Prvých 100 súťažiacich v celkovom poradí dostalo titul TOP EXPERT. Všetci súťažiaci dostali diplom za účasť a pero.

Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 21 študentov.

Naši najúspešnejší, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine najlepších a získali veľký titul EXPERT na tému sú:

Ema Perháčová I.E, téma Do you speak English?

Kamil Koška I. E, téma Do you speak English?

Chiara Lukáčová II.D, téma Mozgolamy

Nicolas Pavlovič II.D, téma Mozgolamy

Lukáš Slota IV.D, témy Svetobežník a Do you speak English?

Tomáš Bačo IV.E, témy Goly, body sekundy a Svetobežník

Lea Burociová IV. B, téma Mozgolamy

Richard Borš V.D, téma Mozgolamy

Alexander Maďarčik V.E  - TOP EXPERT

Alexander si vybral témy Do you speak English? kde sa umiestnil na peknom 3. mieste z 400 súťažiacich a Svetobežník. Získal 3 diplomy – diplom TOP EXPERT, diplom EXPERT na tému Do you speak English?, diplom EXPERT na tému Svetobežník a pekné vecné ceny.

   

Našim študentom sa súťaž páčila. Výhercom blahoželáme a veríme, že do súťaže sa zapoja aj v budúcom školskom roku.              

 

 

Spracovala koordinátorka RNDr. Elena Kravcová