Internet a sociálne médiá - prednáška a workshop pre IV. a V. ročník BS

14.04.2022

Dňa 12. 04. 2022 sa žiaci IV. a V. ročníka bilingválneho štúdia zúčastnili prezentácií a workshopov so študentmi Internetového inštitútu na Oxfordskej univerzite.

Po krátkom predstavení sa, podali krátky opis univerzity, ich skúsenosti, ako funguje  študentský život, ako prebiehajú skúšky a povinný dresscode na skúškach. Opis školy zakončili mimoškolskými aktivitami, ktorých sa pravidelne zúčastňujú. Dominovala však téma: Internet a sociálne médiá. Rozhovor sa zameriaval:

  • na ochranu súkromia v kyberpriestore a na Internete a ako to vnímajú mladí ľudia
  • ako je súkromie podstatné pre každého jedinca
  • na “stopy”, ktoré zanechávajú jednotlivé vyhľadávania,
  • a zodpovedné správanie, čo potvrdili slovenskí žiaci aj prezentujúci hostia.
  • porovnávalo sa využívanie jednotlivých sociálnych sietí žiakmi OA a poslucháčmi študujúcimi na univerzitách v Británii.

Následne sa diskusia upriamila na politiku a na vnímanie politickej propagandy na sociálnych sieťach, ktorá jej pomáha získavať preferenčné hlasy. Súčasne sa konštatovalo, ako online priestor ovplyvňuje ekonomické prostredie, predávajúceho a aj kupujúceho.

Žiaci sa následne rozdelili do skupín na workshopové diskusie. Témami rozhovorov boli rozdielne emócie ľudí prezentované cez internet a v priamej diskusii face-to-face; aké sú najväčšie rozdiely; ako to vnímajú mladí ľudia zo svojho uhla pohľadu  a ako sa  správajú na sociálnych sieťach. Diskutovalo sa o výhodách, ako aj nekonečnosti sociálnych sietí.

Debata sa zakončila diskusiou o tom akoby sa dal:

  • internet spomaliť,
  • skrátiť čas strávený pred obrazovkami
  • a aké alternatívy by sa dali využiť na „zabíjanie nudy“ okrem sociálnych sietí.

Diskusia bola veľmi zaujímavá, študenti  z Oxfordu  zdieľali užitočné informácie, boli priateľskí a snažili sa zapojiť každého jednotlivca.

                                                                                                                                       PhDr. Darina Kováčová, vedúca PK BS

Fotodokumentácia: