Olympiáda v anglickom jazyku - kategória 2A a 2B

12.12.2015

Dňa 3. decembra sa uskutočnila Olympiáda v anglickom jazyku - kategória 2A a 2B, ktorej sa zúčastnili študenti klasického štúdia.

Výsledky:

kategória 2.A

  1. miesto - Simona Zákutná - II.A
  2. miesto - Alexandra Bernátová - II.C
  3. miesto - Frederik Van Lang Doam - I.A

kategória 2.B

  1. miesto - Sofia Orlovská - III.D
  2. miesto - Bianka Žigraiová - IV.A
  3. miesto - Petra Palíková - IV.B

Víťazi oboch kategórii postupujú do okresného kola. Gratulujeme.