Online Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava 2021

29.11.2021

V dňoch 15.  - 16.11 sa uskutočnil Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava 2021, ktorý  sa mal pôvodne konať v Kia vzdelávacom centre v Gbeľanoch pri Žiline. Vzhľadom na vážnu epidemiologickú situáciu sa nakoniec veľtrh uskutočnil online cez platformu MS Teams, kde sa súťažiaci vedeli pripojiť pohodlne z priestorov domova alebo svojich škôl.

            Veľtrhu sa zúčastnilo 72 firiem zo Slovenska, Českej republiky, Belgicka, Španielska, Bulharska a Rumunska. Za našu školu sa zúčastnili 4 firmy, ALVE s. r. o., ČoKafé s. r. o., REstyled s. r. o. a Minit s. r. o.

            Súťažilo sa v nasledovných kategóriách:

                        1. Elektronická prezentácia

                        2.  Instagram post

                        3. Leták

                        4. e-Shop

                        5. Reklamný šot 

                        6. 90 sekúnd vo výťahu

                        7. Najlepšia cvičná firma

 

            Hodnotenie jednotlivých kategórií sa uskutočnilo pred konaním samotného veľtrhu pričom v kategórii Elektronická prezentácia do užšieho finále postúpilo 10 prezentácií, ktoré svoje cvičné firmy predstavili online v prvý deň veľtrhu. Počas druhého dňa sa uskutočnila online súťaž „90 sekúnd vo výťahu“ , kde svoje cvičné firmy predstavili ich zástupcovia v anglickom jazyku počas časového úseku 90 s.

            S potešením a hrdosťou môžem konštatovať, že cvičná firma ČoKafé, s.r.o. , ktorej mám česť byť riaditeľkou, dosiahla mimoriadny úspech a získala honor Najlepšia cvičná firma, keď získala  1. miesto v hlavnej kategórii.

 

            V ďalších kategóriách sa cvičná firma ČoKafé umiestnila nasledovne:

                        Elektronická prezentácia - 1. miesto

                        Instagram post  - 1. miesto

                        Reklamný šot  - 2. miesto

                        eShop  - 2. miesto

 

            Rada by som tiež pripomenula umiestnenia ďalších firiem, ktoré úspešne reprezentovali našu školu. Cvičná firma  ALVE, s.r.o. , obsadila pekné 16. miesto, cvičná firma REstyled, s.r.o. 21. miesto a cvičná firma  Minit, s.r.o. 65. miesto v silnej konkurencii cvičných firiem zo  šiestich európskych krajín.

 

            Na záver by som rada konštatovala, že úroveň cvičných firiem na najväčšom slovenskom veľtrhu bola podľa vyjadrení zástupcov organizátora - Slovenského centra cvičných firiem veľmi vysoká a konkurencia pre naše cvičné firmy veľmi silná.

 

            Ďakujeme všetkým cvičným firmám z našej školy za reprezentáciu školy a želáme im  veľa úspechov do ďalších podnikateľských aktivít a súťaží.

 

 

 

                                                                                   Sofia Jackaninová – V.D

                                                                       riaditeľka cvičnej firmy ČoKafé, s.r.o.