Súťaž "Mladý účtovník"

20.11.2015

Dňa 26. novembra 2015 sa uskutoční 1. ročník súťaže "Mladý účtovník" v klasickom účtovaní.

Súťaž je určená pre študentov 3. ročníka a IV. E triedu.


Inštruktáž účastníkov súťaže sa uskutoční dňa 23. novembra 2015 o 14.20 h. v učebni EKC2 v prístavbe školy. Informácie o súťaži: Ing. Eva Sobotová