Súťaž „Najlepší účtovník“

20.06.2023

V závere školského roka sa uskutočnili dve súťaže z účtovníctva:

„Najlepší účtovník 3. ročníka“ -  pre žiakov 3. ročníka a 4. ročníka bilingválneho štúdia

Najlepší účtovník 2. ročníka“ - pre žiakov 2. ročníka a 3. ročníka bilingválneho štúdia

 

Súťaž Najlepší účtovník 3. ročníka   sa konala 6. júna 2023.

Najlepšími účtovníkmi 3. ročníka sa stali:

1. miesto: Vanesa Bérešová,  III. C

2. miesto: Emma Kišková , IV. D

3. miesto: Noémi Czőveková, IV. E 

 

Súťaž Najlepší účtovník 2. ročníka   sa konala 12. júna 2023.

Najlepšími účtovníkmi 2. ročníka sa stali:

1. miesto: Sára Petrigalová, III. E

2. miesto: Kristína Horňáková, III. D

3. miesto: Benjamín Bálint, III. D

 

Víťazom, ale aj ostatným súťažiacim k dosiahnutým výsledkom  srdečne blahoželáme!

                                                                          Ing. Marcela Židová

                                                                              vedúca PK UCT