Súťaž Obchodných akadémii

20.12.2022

Ešte pred Vianocami sme sa stihli zúčastniť celoslovenského kola súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia, ktoré sa konalo 14.12.2022 v Žiline. Stretlo sa tu spolu 8 dvojčlenných družstiev z celého Slovenska – všetko študenti maturitného ročníka v odbore obchodná akadémia. Okrem odbornej poroty boli celý čas hodnotení aj ocenení aj Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a zástupcami VÚC.


Našu školu reprezentovali – Štefan Kundráč z IV. A triedy a Adrián Rusnák z IV. C triedy.
Súťaž bola o tímovej spolupráci – študenti spoločne pracovali až v troch kolách. V prvej disciplíne pracovali na praktických úlohách v ručnom účtovníctve a účtovali aj v programe Omega – súťaž bola v tomto kole náročná najmä kvôli nedostatku času, ale takmer všetky úlohy so cťou zvládli. V druhej časti opäť spoločne pracovali na teste zameranom na všeobecný rozhľad a základné vedomosti z rôznych oblastí. V závere prezentovali svoju školu pred odbornou komisiou v anglickom jazyku. Ich prezentácia bola okorenená dávkou humoru a nadhľadu a rozhodne si získali celé publikum.

Aj keď sme zo súťaže neodchádzali ovenčení medailami, bolo veľmi príjemné zmerať si svoje sily, spoznať spolužiakov z iných miest, reprezentovať svoju školu a naučiť sa opäť nové zručnosti.