Súťaž "Olympijské festivaly Slovenska"

08.12.2015

Dňa 2.12.2015 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 8. ročníka súťaže Olympijské festivaly Slovenska v zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave. Pozvanie Slovenského olympijského výboru prijali aj zástupcovia našej školy.

Do súťaže sa v roku 2015 zapojilo 518 škôl:

  • 198 materských škôl
  • 193 základných škôl
  • 127 stredných škôl

Ocenenia v kategórii stredných škôl:

  1. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice (cenu prevzal zástupca riaditeľa Ing. Richard Hritz)
  2. SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra
  3. Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Okrem ceny za najaktívnejšiu strednú školu na Slovensku získala cenu a čestné uznanie za aktívnu prípravu a organizáciu olympijských súťaží Mgr. Ľudmila Dratvová, a to v kategórii "Organizátori-pedagógovia" za Košický kraj.

Veľké poďakovanie patrí všetkým našim študentom a študentkám – športovcom, ktorí reprezentujú našu „WATSONKU“ na všetkých športových súťažiach.

Podrobné vyhodnotenie s bližšími informáciami ← klik

Fotogaléria ← klik