Cvičné firmy


V školskom roku 2016/2017 sú na našej škole založené tieto cvičné firmy:

Názov cvičnej firmy Odborné vedenie Trieda

Asia Travel s. r. o.

Ing. Darina Lippaiová

III. A

BIOSVET

Ing. Eunika Dutková

IV. B

Čajka RETRO

Ing. Richard Hritz

III.C

Čokošok, s. r. o.

Ing. Richard Hritz

III. B

Džusko, s. r. o.

Ing. Richard Hritz

Mgr. Lenka Berková

V. E

In-Energy, spol. s r. o.

(katalóg v anglickom jazyku)

Ing. Peter Országh

IV. A

MINITT, s. r. o.

Ing. Darina Lippaiová

III. A

Skywings, spol. s r. o.

Ing. Peter Országh

IV. E

SKALKO, s. r. o.

Ing. Eva Polačková

IV. C

Vodárik, s. r. o.

Ing. Darina Lippaiová

IV. D

Vyhodnotenie 14. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

Vyhodnotenie 13. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

Vyhodnotenie 12. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

Vyhodnotenie 11. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach