Priebeh súťaže v Spracovaní informácií na počítači - 10. 12. 2015


Bližšie informácie ← klik