Venujte nám 2% z dane


Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Z dôvodu pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sa Rodičovskému združeniu  našej školy nepodarilo zaregistrovať  za prijímateľa podielu zaplatenej dane v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov.

Aby sme mohli podporiť aktivity a vybavenie našej školy umožnila nám Obchodná akadémia, v Michalovciach  poukázať podiel zaplatenej dane prostredníctvom ich Rodičovského združenia.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

•           Obchodné meno, alebo názov: SRRZ-RZ pri Obchodnej akadémii

•           Sídlo, obec, PSČ, ulica, číslo: Michalovce, 071 01, Kapušianska 529/2

•           Právna forma: Občianske združenie

•           Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 173196170047

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  • Do 15.2.2021 ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • Požiadajte zamestnávateľa, o vystavenie  Potvrdenie o zaplatení dane
  • Z tohto Potvrdenia zistíte údaje na vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní 2%
  • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 Fotokópiu Vyhlásenia o poukázaní 2% nám prosím doručte osobne, poštou na adresu Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01  Košice alebo skenom na oake@oake.sk -– aby sme mohli identifikovať Váš príspevok.

Ste podnikateľ, alebo podávate Daňové priznanie?

  • V Daňovom priznaní dane z príjmov FO vyplňte oddiel - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov
  • V Daňovom priznaní dane z príjmov PO vyplňte časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov

 

 Fotokópiu Vyhlásenia o poukázaní 2% nám prosím doručte osobne, poštou na adresu Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01  Košice alebo skenom na oake@oake.sk -– aby sme mohli identifikovať Váš príspevok.

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť našu školu prispieť 2 % zaplatenej dane z príjmu za rok 2020.