Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane


Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod.

Údaje, ktoré potrebujete vo Vyhlásení uviesť:

Identifikačné číslo (IČO/SID):

35541890

Obchodné meno (názov):

SRRZ - RZ pri Obchodnej akadémii

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  • Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • Požiadajte zamestnávateľa, o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane
  • Z tohto Potvrdenia zistíte údaje na vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane
  • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 Fotokópiu Vyhlásenia o poukázaní 2% nám prosím doručte osobne, poštou na adresu Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01  Košice alebo skenom na oake@oake.sk -– aby sme mohli identifikovať Váš príspevok.

Ste podnikateľ, alebo podávate Daňové priznanie?

  • V Daňovom priznaní dane z príjmov FO Oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  •  V Daňovom priznaní dane z príjmov PO vyplňte Oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Fotokópiu Vyhlásenia o poukázaní 2% nám prosím doručte osobne, poštou na adresu Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01  Košice alebo skenom na oake@oake.sk – aby sme mohli identifikovať Váš príspevok.

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť našu školu prispieť 2 % zaplatenej dane z príjmu za rok 2021.