Rada školy


Členovia Rady školy pri Obchodnej akadémii Watsonova 61 Košice

(od 15. 10. 2019)

 1. Mgr. Jana ANDREJČIKOVÁ – predsedníčka RŠ – volený zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. Klára OPRŠALOVÁ - podpredsedníčka RŠ – volený zástupca  pedagogických zamestnancov
 3. Gabriel ČERNOTA – volený zástupca ostatných zamestnancov
 4. Adam BAROBIN – delegovaný zástupca žiakov
 5. PhDr. Matúš HÁBER  volený zástupca rodičov
 6. Ing. Miloš BARCAL- volený zástupca rodičov
 7. Melinda PAVLÍKOVÁ, volený zástupca rodičov
 8. Ing. Jaroslav POLAČEK -  delegovaný zástupca zriaďovateľa 
 9. PaedDr. Ján PAVELČÁK  delegovaný zástupca zriaďovateľa
 10. Ing. Ľudmila MAGUŠKOVÁ – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 11. Doc. RNDr. Peter SOLÁR, PhD. - delegovaný zástupca zriaďovateľa