Projekt Visegrad


Obdobie realizácie: október 2002 - október 2003

Garant projektu: Ing. Peter Országh

Informácie o projekte