Prehľad tried na škole za školský rok 2003/2004


Denné štúdium a Denné pomaturitné štúdium
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
Trieda Triedný učiteľ Vyučovacie predmety
1. A Mgr. Kompérová Ildikó SJL, ANJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, HOG, ADK, TOV
1. B Mgr. Reptová Iveta SJL, ANJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, HOG, ADK, TOV
1. C Ing. Belanová Gabriela SJL, ANJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, HOG, ADK, TOV
1. D Mgr. Danková Ľudmila SJL, ANJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, HOG, ADK, TOV
1. E Ing. Nováková Viera SJL, ANJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, HOG, ADK, TOV
1. F Ing. Židová Marcela SJL, ANJ/NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, HOG, ADK, TOV
Odbor (6292 6): Hospodárska informatika - Denné pomaturitné štúdium
1. N Ing. Dorčáková Alexandra ANJ, APM, EKO, SPK, UCT, ADK, ASI, PRG, PRA, EKC,TEV, SEM
Odbor (6851 6): Sociálno-právna činnosť- Denné pomaturitné štúdium
1. S Mgr. Csabalová Nataša ANJ/RUJ, PSY, PED, PRV, SPP, MSP, ESP, ZDN, EKR, SPI, TEK, PRA, TEV, SPV, SPZ, PRP
1. ročník Počet tried v ročníku: 8
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
2. A Mgr. Áronová Viera SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE,UCT, ADK, HVS, TOV, SPK
2. B Ing. Múdra Michaela SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE,UCT, ADK,HVS, TOV, SPK
2. C Mgr. Tatárová Eva SJL, ANJ, FRJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE,UCT, ADK, HVS, TOV, SPK
2. D RNDr. Kravcová Elena SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, NAB, MAT, TEV, POE,UCT, ADK, HVS, TOV, SPK
2. E Mgr.Čörgöová Zuzana SJL, NEJ, ANJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE,UCT, ADK, HVS, TOV, SPK, ONV
2. F Ing. Vajdová Jana SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE,UCT, ADK, HVS, TOV, SPK, ONV
Odbor (6292 6): Hospodárska informatika - Denné pomaturitné štúdium
2. N Ing. Račáková Mária ANJ, EKO, UCT, PRN, ADK, ASI, PRG, PRA, EKC TEV, SEM GUD
Odbor (6851 6): Sociálno-právna činnosť- Denné pomaturitné štúdium
2. S JUDr. Minčíková Danka ANJ, SOC, PRV, SPP, MSP, ZDN, PEP , SPI ,KOM TEK PRA, TEV , SPV , SOP , PRP, ONV
2. ročník Počet tried v ročníku: 8
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
3. A Ing. Fazekašová Tatiana SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, CVM, BAK, ECF
3. B Ing. Kotorová Anabela SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, CVM, BAK, DAS, ECF
3. C PaedDr. Sotáková Tatiana SJL, ANJ, FRJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, CVM, BAK, DAS, ECF
3. D Ing. Mihoková Angela SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, CVM, BAK, DAS,
3. E Ing. Ladíková Iveta SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, CVM, BAK, DAS,
3. F RNDr. Gregorková Jana SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, CVM, BAK, DAS,
3. ročník Počet tried v ročníku: 6
4. A Ing. Gerendová Danka SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, CVM, SVT, DAS, ECF
4. B Mgr. Weberová Alžbeta SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, CVM, DAS, ECF, JOP
4. C Mgr. Kövendyová Eva SJL, ANJ, FRJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, CVM, BAK, DAS, JOP
4. D Mgr. Andrejčíková Jana SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, CVM, BAK, JOP SVT,
4. E Ing. Jurgová Viera SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, CVM, BAK, DAS, JOP
4. F Ing. Augustnská Sylvia SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, CVM, BAK, DAS, JOP
4. ročník Počet tried v ročníku: 6
Spolu Počet tried na škole: 28