Prehľad tried na škole za školský rok 2004/2005


Denné štúdium a Denné pomaturitné štúdium
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
Trieda Triedný učiteľ Vyučovacie predmety
1. A Mgr. Augustinská Silvia SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, IVT, HOG, ADK, TOV
1. B PaedDr. Ivan Peter SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, IVT, HOG, ADK, TOV
1. C Mgr. Koltášová Alena SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, IVT, HOG, ADK, TOV
1. D Ing. Kačírová Erika SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, IVT, HOG, ADK, TOV
1. E Ing. Sobotová Eva SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, IVT, HOG, ADK, TOV
1. F Ing. Harakaľová Mária SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, IVT, HOG, ADK, TOV
Odbor (6292 6): Hospodárska informatika - Denné pomaturitné štúdium
1. N Mgr. Cisár Roman ANJ, APM, EKO, SPK, UCT, ADK, ASI, PRG, PRA, EKC,TEV, SEM
Odbor (6851 6): Sociálno-právna činnosť- Denné pomaturitné štúdium
1. S JUDr. Minčíková Danka ANJ, PSY, PED, SPP, MSP, ESP, ZDN, EKR, SPI, TEK, PRA, TEV, SPV, SPZ, PRP, PRV
1. ročník Počet tried v ročníku: 8
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
2. A Mgr. Kompérová Ildikó SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, TOV, SPK
2. B Mgr. Rozsypalová Iveta SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, TOV, SPK, ONV
2. C Ing. Belanová Gabriela SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE,UCT, IVT, ADK, HVS, TOV, SPK, ONV
2. D Mgr. Danková Ľudmila SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, TOV, SPK
2. E Ing. Nováková Viera SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, IVT ADK, HVS, TOV, SPK,
2. F Ing. Židová Marcela SJL, ANJ, NEJ OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, TOV, SPK, ONV
Odbor (6292 6): Hospodárska informatika - Denné pomaturitné štúdium
2. N Ing. Dorčáková Alexandra ANJ, EKO, UCT, PRN, ADK, ASI, PRG, PRA, EKC TEV, SEM GUD
Odbor (6851 6): Sociálno-právna činnosť- Denné pomaturitné štúdium
2. S Mgr. Csabalová Nataša ANJ, SOC, PRV, SPP, MSP, ZDN, PEP , SPI, KOM, TEK PRA, TEV , SPV , SOP , PRP, ONV
2. ročník Počet tried v ročníku: 8
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
3. A Ing. Áronová Viera SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, CVM, BAK, ECF
3. B Ing. Múdra Michaela SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, CVM, BAK, ECF
3. C Mgr. Tatárová Eva SJL, ANJ, FRJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, CVM, BAK, ECF
3. D RNDr. Kravcová Elena SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, CVM, BAK, DAS, ECF
3. E Mgr. Hamzová Zuzana SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, CVM, BAK, DAS, ECF
3. F Mgr. Opršalová Viera SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, IVT, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, CVM, BAK, DAS, ONV
3. ročník Počet tried v ročníku: 6
4. A Ing. Fazekašová Tatiana SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, CVM, JOP, BAK, ECF
4. B Ing. Kotorová Anabela SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, CVM, JOP, SVT, BAK, DAS, ECF
4. C PaedDr. Sotáková Tatiana SJL, ANJ, FRJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, CVM, JOP, BAK, ECF
4. D Ing. Mihoková Angela SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, CVM, BAK, JOP, SVT, DAS
4. E Ing. Ladíková Iveta SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, CVM, BAK, DAS, JOP
4. F RNDr. Gregorková Jana SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, CVM, BAK, DAS, JOP
4. ročník Počet tried v ročníku: 6
Spolu Počet tried na škole: 28