Prehľad tried na škole za školský rok 2009/2010


Denné štúdium a Denné pomaturitné štúdium
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
Trieda Triedný učiteľ Vyučovacie predmety
I. A  Ing. Eva Sobotová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TVZ, HOG, API, HOS
I. B  Ing. Milena Valentiková SJL, ANJ, NEJ/ FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TVZ, HOG, API, HOS
I. C  PhDr. Monika Scholcová SJL, ANJ, NEJ/ FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TVZ, HOG, API, HOS
I. D  Ing. Viera Jurgová SJL, ANJ, FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TVZ, HOG, API, HOS
I. E  Mgr. Erika Bekečová SJL, ANJ, NEJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TVZ, HOG, API, HOS
I. F  Mgr. Klára Opršalová SJL, ANJ, NEJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TVZ, HOG, API, HOS
1. ročník Počet tried v ročníku: 6
II. A  Mgr. Ľudmila Danková SJL, ANJ, NEJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TVZ, UCT, API, HOS
II. B  Mgr. Nataša Csabalová SJL, ANJ, NEJ/ FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TVZ, UCT, API, HOS, ONV
II. C  Mgr. Alena Koltášová SJL, ANJ, NEJ/ FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TVZ, UCT, API, HOS
II. D  Ing. Darina Lippaiová
SJL, ANJ, NEJ/ FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TVZ, UCT, API, HOS
II. E  Ing. Alexandra Dorčáková SJL, ANJ, NEJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TVZ, UCT, API, HOS
II. F  RNDr. Mária Javnická SJL, ANJ, NEJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TVZ, UCT, API, HOS
2. ročník Počet tried v ročníku: 6
III. A  Mgr. Rozsypalová Iveta SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, PRN,  PRA, cfp, cvm, kaj
III. B  JUDr. Danka Minčíková SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, , SPK, PRA, cfp, cvm, kaj
III. C  Mgr. Kompérová Ildikó SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, PRN, PRA, cvm, kaj
III. D  Ing. Židová Marcela SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, PRN, PRA, cfp, kaj, cvm
III. E  Ing. Nováková Viera SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, PRN,  PRA, cfa, cvm, kaj, knj
III. F  Mgr. Alica Lorenoviczová SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, PRN,  PRA, cvm, knj, kaj
        III. G  Mgr. Jana Farkašová SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HOS, PRN, , PRA, cvm, cfp, kaj
3. ročník Počet tried v ročníku: 7
IV. A  Ing. Múdra Michaela SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT,TEV, POE, UCT, API, ADK, MEU, EKC, PRA, cfp, sai, psp, cvm, kaj
IV. B  Ing. Veberová Terézia SJL, ANJ, NEJ/FRJ, MAT, TEV, POE, UCT, ADK, MEU, EKC, PRA, psp, cfp, kaj, cvm
IV. C  Ing. Angela Mihoková SJL, ANJ, NEJ/FRJ, MAT, TEV, POE, UCT, ADK, MEU, EKC, PRA, sai, cfp, cvm, kaj, shg
IV. D  Ing. Tatiana Fazekašová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, MpT TEV, POE, UCT, ADK, MEU, EKC, PRA, mas, cfp, sai, kaj, bak
IV. E  Mgr. Jana Andrejčiková SJL, ANJ, NEJ, MAT, TEV, POE, UCT, ADK, MEU, EKC, PRA, mas, cvm, kaj, knj, cfp, psp
IV. F  Mgr. Viera Áronová SJL, ANJ, NEJ, MAT, TEV, POE, UCT, ADK, MEU, EKC, PRA, sai, cfp, kaj, knj, bak, psp
4. ročník Počet tried v ročníku: 6
Spolu Počet tried na škole: 25