Prehľad tried na škole za školský rok 2012/2013


Denné štúdium a Denné pomaturitné štúdium
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
Trieda Triedný učiteľ Vyučovacie predmety
I. A  RNDr. Mária Javnická SJL, ANJ, FRJ/RUJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, FYZ, MAT,  INF, TSV, POE, ADK, TVZ, HOG, API, HVS
I. B  Mgr. Nataša Csabalová SJL, ANJ, RUJ/ FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, HOG, API, HVS
I. C  Ing. Viera Novaková SJL, ANJ, NEJ/RUJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, HOG, API, HVS
I. D  Ing. Alexandra Dorčáková SJL, ANJ, NEJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, HOG, API, HVS
Odbor (6317 6 74):  obchodná akadémia - bilingválné štúdium - Denné štúdium
I. E  Mgr. Ildiko Komperová SJL, ANJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TSV
1. ročník Počet tried v ročníku: 5
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
II. A  Mgr. Rozsypalová Iveta SJL, ANJ, NEJ/FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, API, HVS
II. B  Ing. Židová Marcela SJL, ANJ, NEJ/ FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, API, HVS
II. C  Ing. Terézia Veberová SJL, ANJ, NEJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, API, HVS
II. D  RNDr. Jana Gregorková SJL, ANJ, NEJ/RUJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, API, HVS
II. F  Ing. Michaela Múdra SJL, ANJ, NEJ/FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, API, HVS
Odbor (6317 6 74):  obchodná akadémia - bilingválné štúdium - Denné štúdium
II. E  Mgr. Renata Grabanová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, HVS, API, KAJ
2. ročník Počet tried v ročníku: 6
III. A  Ing. Iveta Ladiková SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, TVS, POE, ADC, UCX KMU, PRN, API, ESZ, PRA, CVM, KAJ, ECP
III. B  Ing. Tatiana Fazekašová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, TVS, POE, ADC, UCX, KMU, PRN, API, ESZ, PRA, CVM, KAJ, BAN
III. C  Mgr. Jana Andrejčiková SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, TVS, POE, ADC, UCX, KMU, PRN, API, ESZ, PRA, CFP, CVM, KAJ
III. D  Ing. Danka Gerendová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, TVS, POE, ADC, UCX, KMU, PRN, API,  ESZ, PRA, CVM, KAJ, DAS
III. E  Ing. Angelika Marčoková SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, ADK, UCT, KMU, PRN, API,  ESZ, PRA, CFP, CVM, KAJ, BAN, ECP
III. F  Ing. Richard Hritz SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TVS, POE, ADC, UCX, KMU, PRN, API,  ESZ, PRA, CFP, CVM, KAJ, KNJ, ECP
3. ročník Počet tried v ročníku: 6
IV. A  Ing. Eva Sobotová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, KMU, TEV, POE, ADK, UCT, MEU, APM, EKC, PRA, ECP, BAN, KAJ, SAI
IV. B  Ing. Milena Valentiková SJL, ANJ, NEJ/FRJ, KMU, TEV, POE, ADK, UCT, MEU, APM, EKC, PRA, CFP, PSP, CVM, KAJ, SAI
IV. C  PhDr. Monika Scholcová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, KMU, TEV, POE, ADK, UCT, MEU, APM, EKC, PRA, CFP, PSP, SAI, CVM, KAJ
IV. D  Ing. Viera Jurgová SJL, ANJ, FRJ, KMU, TEV, POE, ADK, UCT, MEU, APM, EKC, PRA, MQS, DAS, CVM, KAJ
IV. E  Ing. Anabela Grešová SJL, ANJ, NEJ, KMU, TEV, POE, ADK, UCT, MEU, APM, EKC, PRA, CFP, PSP, CVM, KAJ, KNJ
IV. F  Mgr. Klára Opršalová SJL, ANJ, NEJ, KMU, TEV, POE, ADK, UCT, MEU, APM, EKC, PRA, CFP, SAI, CVM, KAJ, KNJ,
4. ročník Počet tried v ročníku: 6
Spolu Počet tried na škole: 23