Prehľad tried na škole za školský rok 2015/2016


1. ročník

Počet tried v ročníku: 5

Odbor (6317 M): Obchodná akadémia 

Trieda

Triedny učiteľ

I. A

Ing. Marcela Židová 

I. B

Ing. Michaela Múdra 

I. C

Mgr. Klára Opršalová

Odbor (6317 M 74): Obchodná akadémia - bilingválne štúdium 

I. D

Ing. Angelika Marčoková

I. E

Mgr. Edita Madžarová

   

2. ročník

Počet tried v ročníku: 5

Odbor (6317 M): Obchodná akadémia 

Trieda

Triedny učiteľ

II. A

Mgr. Mikuláš Lukáč, PhD.

II. B

Mgr. Miriam Benková Šimonová

II. C

Ing. Milena Valentíková

Odbor (6317 M 74): Obchodná akadémia - bilingválne štúdium 

II. D

Ing. Danka Gerendová

II. E

Ing. Tatiana Fazekašová 

   

3. ročník

Počet tried v ročníku: 5

Odbor (6317 M): Obchodná akadémia 

Trieda

Triedny učiteľ

III. A

Ing. Viera Jurgová

III. B

Mgr. Jana Andrejčiková

III. C

Mgr. Alena Koltášová

III. D

Ing. Darina Lippaiová

Odbor (6317 M 74): Obchodná akadémia - bilingválne štúdium 

III. E

Mgr. Ľudmila Danková

    4. ročník

Počet tried v ročníku: 5

Odbor (6317 M): Obchodná akadémia 

Trieda

Triedny učiteľ

IV. A

 RNDr. Mária Javnická

IV. B

 Mgr. Nataša Csabalová

IV. C

 Ing. Viera Nováková

IV. D

 Ing. Alexandra Dorčáková

Odbor (6317 M 74): Obchodná akadémia - bilingválne štúdium 

IV. E

 Mgr. Ildikó Kompérová

    5. ročník

Počet tried v ročníku: 1

Odbor (6317 6 74): Obchodná akadémia - bilingválne štúdium 

Trieda

Triedny učiteľ

V. E

Ing. Iveta Ladiková

Počet tried na škole - denné štúdium - spolu: 21