Prehľad tried na škole za školský rok 2016/2017


ROČNÍK

TRIEDA

TRIEDNY UČITEĽ

Prvý

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

 

1. A

Ing. Alexandra Dorčáková

 

1. B

RNDr. Elena Kravcová

 

1. C

Ing. Iveta Ladiková

 

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

1. D

Mgr. Lenka Berková

 

1. E

Ing. Beáta Bucková

Druhý

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

 

2. A

Ing. Marcela Židová

 

2. B

Ing. Michaela Múdra

 

2. C

Mgr. Klára Opršalová

 

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

2. D

Ing. Angelika Mačoková

 

2. E

Mgr. Edita Madžarová

Tretí

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

 

3. A

Mgr. Mikuláš Lukáč, PhD.

 

3. B

Mgr. Miriam Benková Šimonová

 

3. C

Ing. Milena Valentíková

 

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

3. D

Ing. Danka Gerendová

 

3. E

Ing. Tatiana Fazekašová

Štvrtý

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

 

4. A

Mgr. Jana Mikovčíková

 

4. B

Mgr. Jana Andrejčiková

 

4. C

Mgr. Alena Koltášová

 

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

4. D

Ing. Darina Lippaiová

 

4. E

Mgr. Ľudmila Danková

Piaty

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

5. E

Mgr. Ildikó Kompérová