Žiacka školská rada pri Obchodnej akadémii, Watsonova 61, Košice


nájdete nás aj na facebooku - odkaz - klik →  

Školský rok 2018/2019

Koordinátor: Mgr. Mikuláš Lukáč, PhD.  

Zloženie:

Predseda ŽŠR : Ernest Seliga V. D

Podpredseda ŽŠR: Laura Sykorová IV. D  

Členovia:

Alexander Štubňa V.D

Ľuboš Šalváry IV. D

   

Aktivity Žiackej školskej rady v šk. roku 2018/2019:

07. 11. 2018 - Voľby nových členov do ŽSR

15. 11. 2018 - Imatrikulačná slávnosť (Tabačka, Košice)

06. 12. 2018 - 3. ročník vedomostného kvízu OAKE

19. 12. 2018 - 4. ročník Vianočného turnaja v Scrabble

20. 12. 2018 - Vianočný nealko-punč na “Watsonke“

14. 03. 2019 - 3. ročník Školského turnaja v Sudoku

11. 04. 2019 - Deň zdravia na "Watsonke"

24. 06. 2019 – Výlet do Tatier